پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تفاهم‌نامه اطلاعاتی با پاکستان نهایی نیست

اداره عمومی امنیت ملی افغانستان گفته تفاهم‌نامه اطلاعاتی با پاکستان نهایی نیست و باید هنوز پیش از این که مورد تائید قرار گیرد از پنج مرحله دیگر بگذرد. امنیت ملی گفته در مرحله اول باید چهارچوب و پیش‌نویس تفاهم‌نامه مطابق منافع ملی افغانستان تهیه شود. کمیسیون دفاعی مجلس افغانستان هم امروز رئیس امنیت ملی را برای ارائه توضیحات در مورد متن این تفاهمنامه فراخوانده بود. کاوون خموش گزارش می‌دهد