پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داعش 'در افغانستان نیرو جذب می‌کند'

فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان می‌گوید داعش فعالانه سرگرم سربازگیری در این کشور است، اما تاکنون عملیاتش را شروع نکرده. ژنرال جان کمپ‌بل گفته افراد زیادیاز طالبان از رهبر خود ملاعمر سرخورده شده و به گروه موسوم به دولت اسلامی پیوسته اند.

هارون نجفی زاده گزارش می دهد.