بحران مشروعیت ادامه کار مجلس نمایندگان افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران مشروعیت ادامه کار مجلس نمایندگان افغانستان

تاخیر در انتخابات پارلمانی در افغانستان سوالات مشروعیت ادامه کار ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان را تا کمتر از یک ماه دیگر به میان می آورد.

راه حل برای حل این بن بست چیست؟

فضل احمد معنوی ریس پیشین کمیسیون انتخابات افغانستان در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی در مورد چالش ها و مشکلات پیشرو توضیحاتی دارد ولی او راه حل بحران را اصلاحات در نظام انتخاباتی و انجام انتخابات می داد.

آصف معروف از آقای معنوی ابتدا پرسیده که در وضعیت موجود راه حل کوتاه مدت چیست؟