پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح‌های صد روزه دولت افغانستان برای جلب دوباره اعتماد عمومی

وزیران دولت افغانستان طرح‌های صد روزه خود را با هدف بازگرداندن اعتماد مردم به دولت از امروز ارائه می‌کنند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری می‌گوید اعتماد مردم صدمه دیده و تنها می‌شود با برنامه‌هایی با بازدهی کوتاه مدت این بی‌اعتمادی را از بین برد. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده می‌گوید کشمکش بر سر تقسیم قدرت مردم را به ستوه آورده است.