پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'مدافعان حرم'؛ لشگر افغان‌ها در سوریه

حسین عالمی‌ بلخی وزیر مهاجران و عودت‌دهندگان در کابینه وحدت ملی افغانستان در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق چاپ تهران خواسته تا "وضعیت حضور مهاجران افغان در سوریه شفاف شود". آقای بلخی گفته شفافیت نوع حضور افغانستانی‌ها در سوریه و عراق، مسئله مورد توجه رسانه‌های افغانستان است و آنها می‌خواهند بدانند آیا افغان‌ها هم مانند سایر افراد، از ملیت‌های دیگر، واقعا خودشان به‌صورت داوطلبانه به آن مناطق می‌روند که بجنگند؟

گزارش محمد امینی را درباره حضور افغان‌ها در جنگ داخلی سوریه ببینید.