'برنامه توسعه روستایی افغانستان نامتوازن است'

Image caption نصیراحمد درانی گفت که اولویتش توجه به ولایت‌هایی است که بودجه کم‌تری گرفته‌اند

وزارت توسعه روستایی افغانستان گفته که برنامه توسعه روستایی این کشور به صورت متوازن عملی نشده است و برخی ولایت‌ها کمتر از حد میانگین پول دریافت کرده‌اند.

نصیراحمد درانی، وزیر توسعه روستایی، ضمن توضیح برنامه صد روزه خود گفت که این معیار براساس مصرف ۸۰ دلار به طور سرانه در هر ولایت در نظر گرفته شده است.

آقای درانی گفت که اجرای طرح های توسعه‌ای در روستاه‌های ۱۰ ولایت کمتر از حد معیار بوده که غزنی با دریافت ۳۲ دلار برای هر نفر کم‌ترین بودجه توسعه روستایی را به خود اختصاص داده است.

وزیر توسعه روستایی افغانستان افزود که تنها هشت ولایت نزدیک به این معیار بوده و شانزده ولایت دیگر بیشتر از حد معیار بودجه توسعه روستایی گرفته‌اند که ارزگان با دریافت ۱۶۰ دلار برای هر نفر، بیشترین بودجه سرانه را در این زمینه دریافت کرده است.

او همچنین گفت که به طور کلی هرات با گرفتن ۱۱۵ میلیون دلار، بیشترین مقدار پول را دریافت کرده که در صدر جدول ولایت‌های دریافت‌کننده بودجه توسعه روستایی قرار گرفته است.

آقای درانی تاکید کرد که اولویت کاری او توجه به ولایت‌هایی است که کم‌تر از حد معیار بودجه توسعه روستایی دریافت کرده‌اند.

وزیر توسعه روستایی افغانستان گفت که تا حال بیش از ۷۵ هزار طرح توسعه روستایی به ارزش یک میلیارد و ۶۲۴ میلیون دلار در سراسر کشور اجرا شده است.

Image caption بازسازی و توسعه در روستاهای دوردست افغانستان هنوز هم با مشکلات زیادی مواجه است

آن گونه که آقای درانی توضیح داد این طرح‌ها براساس جمعیت هر ولایت برنامه‌ریزی و اجرا شده است. او در توضیحات خود جمعیت روستایی کشور را بیش از بیست میلیون نفر گفت.

بودجه توسعه روستایی هر ولایت هم براساس همین آماری که او ارائه کرد، به ولایت‌ها اختصاص داده شده است.

این در حالی است که در افغانستان تا حال هیچ سرشماری دقیق و معتبری صورت نگرفته است.

در سال‌های گذشته پارلمان افغانستان بارها بودجه ملی کشور را به دلیل نامتوازن بودن رد کرده و این امر جنجال‌های زیادی را به دنبال داشته است.