میلیون‌ها دالر پول معلولان و بازماندگان کشته‌شدگان جنگ‌های افغانستان 'به جیب مافیا می‌رود'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میلیون‌ها دالر پول معلولان و بازماندگان کشته‌شدگان جنگ‌های افغانستان 'به جیب مافیا می‌رود'

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش تازه خود می‌گوید که "سالانه پنجاه تا هشتاد میلیون دالر از حقوق معلولان و بازماندگان شهدا به جیب مافیا می‌رود."

یما ترابی، رئیس این کمیته، روز چهارشنبه ۱۳ جوزا، در یک نشست خبری در کابل گفت که نتایج بررسی آنها از وضعیت پرداخت حقوق "معلولان و بازماندگان شهدا، تکان دهنده" است.

به گفته آقای ترابی "یک گروه مافیایی در وزارت شهدا و معلولین افغانستان وضعیت را به شکلی ایجاد کرده‌ که فرصت دستبرد و فساد برای آنها فراهم شود."

او افزود که روند ثبت نام و پرداخت حقوق در این وزارت بسیار کهنه، طولانی و مغلق است.

جزییات بیشتر در گزارشی از مرضیه عدیل