پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرپرست ولایت بلخ: کارهایی که دولت انجام می‌دهد، نمایشی است

عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، رهبری دولت وحدت ملی را به بی‌کفایتی متهم کرده و گفته که تمام کارهایی که دولت انجام می‌دهد، نمایشی است. آقای نور گفته مدت‌ها پیش به کابل هشدار داده بود که اوضاع شمال کشور رو به خرابی است، اما کسی آنرا جدی نگرفته است. ریاست جمهوری افغانستان به این انتقادها جوابی نداده است. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده نگاهی کرده به رابطه پرتنش این فرمانده پیشین جهادی با دولت مرکزی.