شاهد عینی: بیماری سل یا توبرکلوز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: بیماری سل یا توبرکلوز

عامل بیماری سل یا توبرکلوز در سال ۱۸۸۲ کشف شد. اما تا نیمه قرن بیستم همچنان یک بیماری مرگبار به حساب می آمد و راهی برای درمان آن وجود نداشت. پروفسور دنی میچسن Denny Mitchison یکی از دانشمندانی است که درساخت داروی توبرکلوز نقش داشت. از قرن پانزدهم تا نیمه قرن بیستم راه مداوای این بیماری استراحت و تنفس هوای تازه بود.

در این برنامه شاهد عینی تیمبی ماچ Thembi Mutch خبرنگار بی بی سی با پروفسور دِنی میچسن گفتگو کرده است.

برگردان آن را علی سلیمی ارائه می کند.