معلمان افغان: تا برآورده شدن خواسته‌های‌مان به اعتصاب ادامه می‌دهیم

Image caption در سراسر افغانستان بیش از ۲۱۷ هزار معلم وجود دارند

شماری از معلمان افغان که از دو هفته پیش در کابل و ۱۸ ولایت افغانستان دست به اعتصاب زده‌اند، می‌گویند که تا برآورده شدن خواسته‌های‌شان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

گفته می‌شود به دلیل اعتصاب آموزگاران، ده‌ها مکتب در این ولایات‌ها بسته شده است.

صاحب الدین صابر، یکی از این معلمان به بی‌بی‌سی گفت که او ۱۴ سال تدریس کرده و دیده است که هیج امتیازی برای معلمان افغانستان در نظر گرفته نشده‌ است.

آقای صابر گفت که اعتصاب آنها زمانی پایان خواهد یافت که رئیس جمهور فرمان توزیع زمین برای معلمان افغان و افزایش حقوق آنان را صادر کند.

کبیر حقمل، سخنگوی وزارت معارف (آموزش و پرورش) افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که خواسته‌های آموزگاران افغان به ریاست جمهوری این کشور رسیده است ولی افزایش حقوق آنها نیاز به تغییر قانون دارد و زمان‌گیر است.

آقای حقمل گفت که اولین طرح توزیع زمین برای معلمان امروز از ولسوالی استالف کابل آغاز شده است.

پیش از این حقوق معلمان افغان با توجه به مدت و سابقه خدمت آنان افزایش می‌یافت ولی بر اساس سیستم جدید حقوقی افغانستان، میزان حقوق آنان ثابت باقی می‌ماند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در روز آغاز سال تحصیلی امسال، به معلمان افغان وعده داد که بعد از شش ماه به آنها زمین خواهند داد.

از سوی دیگر اعتصاب معلمان و تعطیلی مدارس باعث سرگردانی شماری از شاگردان مدارس دولتی افغانستان شده است.

نجیبه شیرزاد، یکی از معلمان افغان به بی‌بی‌سی گفت که فرزندان خود او نیز در حال حاضر با این مشکل مواجه هستند.

او گفت معلمان مربیان رهبران آینده جامعه هستند، ولی توجه به وضعیت حقوقی و معیشتی آنان نشده است.

بیشتر از ۲۱۷ هزار معلم در افغاستان مشغول به کار هستند. حقوق ماهانه یک معلم در این کشور ۶ تا ۱۰ هزار افغانی (معادل ۲۰۰ دلار) است.

مطالب مرتبط