پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازنگری قراردادهای تدارکاتی در افغانستان

در برنامه صدای شمای سه‌شنبه، نظر شما را در مورد تصمیم اخیر دولت افغانستان برای بازنگری در قراردادهای کلان تدارکاتی پرسیدیم. دولت افغانستان هدف از این تصمیم را جلوگیری از حیف و میل میلیون‌ها دالر و مبارزه با فساد عنوان کرده است. این برنامه را محب مدثر اجرا کرده است.