'افغان‌های بیکار با پول ایران برای جنگ با مخالفان اسد به سوریه می‌روند'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'افغان‌های بیکار با پول ایران برای جنگ با مخالفان اسد به سوریه می‌روند'

جنگ داخلی سوریه گروه های مختلف را بخود کشیده که به این یا آنطرف این جنگ پیوسته اند. بسیاری از این گروه ها از کشورهای همسایه هم مرز با سوریه می آیند، ولی همچنین فکر می شود که صد ها تن از مردان بیکار از افغانستان سلاح برداشته و در کنار نیروهای بشار اسد علیه مخالفان او می جنگند. آنها می گویند حکومت ایران به آنها پول می پردازد که در سوریه بجنگند و همچنین وعده میدهد که اگر زنده برگشتند به آنها پاسپورت و کار می دهد.

واسع سروش خبرنگار بی بی سی در کابل با شرح بیشتر.