گفتگو با دومین والی زن در حکومت وحدت ملی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با دومین والی زن در حکومت وحدت ملی افغانستان

دولت افغانستان دومین والی زن در کشور را برای ولایت غور برگزیده ‌است. سیما جوینده عضو پیشین مجلس نمایندگان است.

خانم جوینده متولد سال ۱۳۵۱در ولسوالی فیروزکوه (چغچران سابق) ولایت غور و دارای مدرک لیسانس است.

او به عنوان معلم، کارمند وزارت توسعه روستاهای افغانستان و هم به عنوان کارمند موسسات خیریه کار کرده ا ست. خانم جوینده عضو لویه جرگه قانون اساسی و اضطراری افغانستان نیز بوده است.

گفتگوی که محب مدثر با سیما جوینده داشت، ابتدا از او پرسید که به عنوان اولین وکلی زن در ولایت غور، چه چالش های را فرا راه کار خود پیش بینی می کند؟