۳ هزار پست دولتی در هرات به رقابت گذاشته می‌شود

سه هزار پست در چارچوب ادارات دولتی به زودی به رقابت گذاشته خواهد شد.

عبدالسلام سلام، رئیس اداره ساحوی اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هرات می‌گوید:"سه هزار پست از طریق رقابت پر می‌شود و ادارات با کادر مورد نیاز خود – هم از لحاظ تخصص هم از لحاظ تحصیل و تجربه – مجهز می‌شوند."

بیش از نیمی از پست‌های خالی، در بخش آموزش و پرورش در ولسوالی‌ها است. برای اشتغال در این پست‌ها معلمان جدید بکار گماشته خواهند شد.

بقیه هم بست های ماموران دایمی یا اجیر و قراردادی اند.

به گفته آقای سلام، این آخرین حلقه از اجرای برنامه ترتیب رتب، حقوق و اصلاح اداره عامه در هرات خواهد بود.

معضل بیکاری در افغانستان یک چالش بزرگ است. خالی ماندن بست‌های دولتی هم محدود به هرات نیست.

تواب غورزنگ، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی می‎‌گوید اصلاحات در حکومت‌داری محلی ۸۵ درصد تکمیل شده است.

آقای غورزنگ همچنین تاکید کرد:" اداره مستقل ارگان‌های محلی متعهد است که تا پایان امسال صد در صد ریفورم/اصلاحات را در سطح حکومتداری محلی تطبیق کند."

آقای غورزنگ با اشاره به هدف اصلاحات اداری در هرات می‌گوید:"تعهد اداره مستقل ارگان‌های محلی به مردم افغانستان این است که از طریق تطبیق روند اصلاحات در سطح حکومت‌داری محلی برای کادرهای شایسته و ورزیده زمینه جذب در سطوح مختلف حکومت محلی را مساعد کند."

شمار بست‌های خالی دولتی هرچند بالا هم که باشد، باز شمار افراد فاقد شغل به مراتب بیشتر از آن است.

به تازگی بخش خصوصی هم در هرات ظرفیت‌های شغلی‌اش را در یک نشست دو روزه به نمایش گذاشت.

نمایندگان بسیاری از کارخانه‌ها و نهاد‌های اقتصادی هرات هر یک در غرفه‌ای مخصوصی مشغول بررسی اسناد متقاضیان کار اند.

عبدالقدوس حسینی ،از اتحادیه شفاخانه‌های خصوصی می‌گوید:"ما رزومه (کارنامک) متقاضیان کار را می‌گیریم. آنها را بررسی می‌کنیم و به مراجع بالاتر می‌فرستیم. بدینگونه افراد شایسته صاحب کار می‌شوند."

افغانستان کشوری فقیری است که نیروی کار فراوان و ارزان دارد. اما فقدان کارگران ماهر چیزی است که از یکسو جلو دسترسی این افراد را به بازار کار در خارج می‌گیرد و از سوی دیگر دست کارگران خارجی را برای کار در افغانستان با حقوق بالا، باز می‌گذارد.