پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک روز همراه با اولین خلبان زن افغان

در افغانستان یکی از زنانی که رویای کودکی‌اش برآورده شده، نیلوفر رحمانی است؛ نخستین خلبان زن. او ساعت‌ها به مناطق آشوب زده افغانستان پرواز کرده و زخمی‌های جنگ را به کابل انتقال داده. خبرنگار ما بهار جویا با او همراه شده.