پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات شاهراه ها

روزانه ده ها هزار نفر در شاهراه افغانستان سفر می کنند با آنکه در چند سال گذشته بیش از هشت کیلیومتر شاهرا با هزینه چهار و نیم میلیاد دالر آسفالت شده است اما ظاهراً شاهراه های افغانستان هنونز هم از معیار های لازم برای مسافرت و سهولت های لازم برای مسافران و راننده ها وسایط نقلیه برخوردار نیست. تشناب ، محل استراحت و مهمانخانه های معیاری محلی برای غذا و خدمات لازم برای مادران و کودکان از خدمات ابتدایی هستند که شاهراه های افغانستان از ان برخوردار نیستند .