روزنامه های کابل؛ سه‌شنبه ۲۰ اسد

حق نشر عکس

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت که پاکستان همچنان پناهگاه‌های امن تروریسم و کارخانه‌های تولید بمب را در خود جای داده و از خاک این کشور پیام جنگ فرستاده می‌شود.

روزنامه‌های ۲۰ اسد/مرداد کابل سرمقاله‌های امروز خود را به سخنان صریح رئیس جمهوری افغانستان در مقابل پاکستان اختصاص داده اند.

"کابل برحق است"

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که رئیس‌جمهور غنی به صراحت گفت که خواست کابل از پاکستان این است که طالبان را روی میز مذاکره نیاورد بلکه علیه گروه طالبان در قلمروش اقدام کند تا آنان دیگر قادر به راه‌اندازی حمله‌های تروریستی و دوام جنگ در افغانستان نباشند.

۸‌صبح نوشته که موضع کابل بر حق است و آنچه راه‌حل سیاسی جنگ افغانستان خوانده می‌شود، زمانی تحقق خواهد یافت که پاکستان پایگاه‌ها و شبکه‌های حمایتی طالبان را ببندد.

نویسنده سرمقاله روزنامه ۸‌صبح به این باور است که اگر پاکستان به طالبان اجازه ندهد که از قلمرو و منابع آن کشور علیه افغانستان استفاده کنند، این گروه دیگر نمی‌تواند به جنگ ادامه دهد.

روزنامه ماندگار نیز نوشته که سخنان رئیس‌جمهور غنی اگر بخواهد یک پیام کلی داشته باشد، آن چیزی جز هشدار به جانب پاکستان نخواهد بود.

ماندگار می‌نویسد "هرچند یک درصد هم نمی‌توان امید داشت که این همسایه در قبال افغانستان تغییر رویه دهد، اما بازهم باید انتظار کشید و منتظر جانب مقابل ماند."

وظیفه دولت افغانستان در برابر پاکستان

روزنامه افغانستان می‌نویسد که گفتن و متهم ساختن کشورهای همسایه و دور و نزدیک، کارساز نیست و دولت افغانستان از کارهایی که خود کرده است باید بگوید، از اقدامات، تلاشها و برنامه ریزی هایی که برای مقابله با تهدیدها کشیده اند.

نویسنده سرمقاله روزنامه افغانستان تاکید دارد که دولت افغانستان باید موضوع دخالت پاکستان را از از طریق مراجع قانونی و بین المللی به صورت جدی دنبال و از حقوق افغانستان دفاع کند.

روزنامه آرمان ملی نیز به اعتراضات مردمی در شبکه‌های اجتماعی علیه کشور پاکستان اشاره کرده و نوشته که مردم به گونه خودجوش کمپینی را برای تحریم اموال پاکستانی در بازارهای افغانستان آغاز کرده اند.

آرمان ملی می‌نویسد که "اگر پاکستان می‌تواند انسان‌های این سرزمین را به وسیله مزدورانش یعنی طالبان قتل عام کند، باید افغانستان نیز با تحریم اقتصادی، آن کشور را ضربه بزند."

"اعتراف پرهزینه"

روزنامه اطلاعات روز می‌‎نویسد که کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان، با فشار و توافق شورای امنیت ملی این کشور برگزار گردید.

اطلاعات روز نوشته که آنچه در کنفرانس دیروز بیان شد، حرف‌هایی بود که باید ده ماه قبل در آغاز کار حکومت وحدت ملی گفته می‌شد.

اطلاعات روز افزوده که "حقیقت این است که نه نرمش آقای غنی توانست تغییری در رفتار پاکستان ایجاد کند و نه اکنون موضع صریح و عریان او می‌تواند جلوی حمایت پاکستان از تروریسم را بگیرد."

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه اطلاعات روز، تاوان خوشبینی بیش‌ازحد مقامات افغان به پاکستان را در ده ماه گذشته، تنها ملت افغانستان با جان و مال خود پرداخت کرد.