بحث هفته: اهمیت نزدیکی هند با امارات متحده عربی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: اهمیت نزدیکی هند با امارات متحده عربی

هند و امارات متحده عربی در هنگام دیدار دو روزه ندرا مودی نخست وزیر هند از این کشور حوزه خلیج به همکاری‌های استراتیژیک موافقت کردند.

آقای مودی اولین نخست وزیر هند است که پس از سی و چهار سال از امارات متحده عربی دیدار می کند. رسانه های هند این دیدار را موفقیت عظیم توصیف کرده اند.

عبدالله شادان در بحث این هفته اهمیت نزدیکی با امارات متحده عربی و سایر کشورها حوزه ی خلیج و اثرات آن بر جغرافیایی سیاسی منطقه را با رزاق مامون خبرنگار و تحلیلگر سیاسی، حامد رضا زیدی خبرنگار پاکستانی و محمد وزیری خبرنگار بی‌بی‌سی که مسایل جنوب آسیا را تعقیب می‌کند، بررسی کرده است.