پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رشد صنعت زنبورداری در افغانستان

نگهداری و پرورش زنبور عسل در یکی دو سال گذشته در افغانستان رشد داشته است. حالا سالانه بیش از یک میلیون و سیصد هزار کیلوگرم عسل در این کشور تولید می شود. وزارت کشاورزِی افغانستان می گوید گام بعدی صادرات عسل است. گزارش ندا کارگر از یک مزرعه زنبورداری در کابل .