بحران پناهجویان در مرزهای جنوب اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران پناهجویان در مرزهای جنوب اروپا

یکروز پس از اینکه مقدونیه در دو منطقه مرزیش وضعیت اضطراری اعلام کرد، پلیس به سمت صدها پناهجو گاز اشک‌آور شلیک کرده است.

این کشور با موج بی‌سابقه پناهجویان روبرو شده که از آن به عنوان پلی برای رسیدن به کشورهای شمال و غرب اروپا استفاده می کنند. گفته شده روزانه صدها پناهجو از این مرزها عبور می کنند.