کابینه افغانستان طرح تعطیلی روزهای جمعه و شنبه را تایید کرد

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان اعلام کرده است که کابینه افغانستان طرح تعطیلی روزهای جمعه و شنبه در سراسر این کشور را تایید کرده است.

مقامات این وزارت گفته اند که این طرح را بدین منظور به شورای وزیران ارائه کردند تا روزهای تعطیلی آخر هفته در افغانستان با کشورهای منطقه و جهان هماهنگ شود و در داد و ستد تجاری تاخیری رونما نشود.

واصل نور مومند، معاون این وزارت گفت که این مصوبه کابینه زمانی عملی خواهد شد که براساس آن یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهوری صادر شود.

آقای مومند گفت: "در پرنسیب رخصت بودن روزهای جمعه و شنبه تایید شده است. به وزارت‌های عدلیه، مالیه و کار و امور اجتماعی وظیفه داده شد تا متن فرمان تقنینی آن را تهیه کنند و پس از آن رئیس جمهوری آن را امضا خواهد کرد."

در حال حاضر روز جمعه در سراسر افغانستان و روزهای پنجشنبه و جمعه در کابل پایتخت این کشور تعطیلی آخر هفته است.

آقای مومند گفت که اگر پنجشنبه و جمعه روزهای تعطیلی سراسر انتخاب می‌شدند، افغانستان با بازارهای جهانی برای ۴ روز در هفته بی‌ارتباط می‌ماند.

۱۲ ۶۶