پاکستان: حضور پناهندگان افغان برای دو سال دیگر تمدید می‌شود

حق نشر عکس bbc

افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان توافق کرده‌اند که تمامی پناهندگان قانونی و غیرقانونی افغان مقیم پاکستان تنها به صورت داوطلبانه به افغانستان بازگردانده خواهند شد.

در نشستی که امروز به میزبانی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در کابل برگزار شده بود، بر باقی ماندن پناهندگان افغان در پاکستان فراتر از ۲۰۱۵ توافق شد.

براساس توافق قبلی میان دولت‌های پاکستان و افغانستان، بیشتر پناهندگان افغان در پاکستان تا پایان امسال باید پاکستان را ترک می‌کردند.

در حالا حاضر حدود ۱.۵ میلیون پناهنده افغان به صورت قانونی و حدود ۱.۵ میلیون پناهنده دیگر به صورت غیر قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند.

عبدالقادر بلوچ، وزیر امور سرحدات پاکستان در کابل گفت که تعهد کردیم که کارت‌های پناهندگی پناهندگان افغان در پاکستان تا پایان سال ۲۰۱۷ تمدید شود و این موضوع در پایان سال ۲۰۱۵ به صورت رسمی اعلام خواهد شد.