روزنامه های کابل؛ دوشنبه دوم سنبله

اداره عمومی امنیت ملی افغانستان روند تحقیق را از شماری از خبرنگاران به اتهام گردانندگی یکی از صفحات جنجالی در فیسبوک، آغاز کرده است.

این اداره تعدادی از خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را به ظن گردانندگی یک صفحه فیسبوکی که گرداننده آن ناشناس است، احضار کرده و از آنها حدود یک ساعت تحقیق کرده است.

احضار دو خبرنگار از سوی امنیت ملی افغانستان و روابط این کشور با پاکستان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های دوم سنبله/شهریور کابل است.

احضار خبرنگاران از سوی امنیت ملی

روزنامه جامعه باز می‌نویسد که در روزهای گذشته ریاست عمومی امنیت ملی دو نفر از روزنامه‌نگاران را به دستور مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری، احضار و بازجویی کرده است.

جامعه باز نوشته که دلیل این امر نیز یادداشتی بوده است که یک حساب فیسبوکی به نام «کابل تاکسی» در مورد تعداد مشاوران آقای حنیف اتمر نوشته است.

جامعه باز افزوده که ریاست عمومی امنیت ملی‌، از نهادهایی است که به رغم تمام کا‌ستی‌های آن، مورد احترام و اعتماد مردم افغانستان بوده است.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه جامعه باز، "عقلانیت سیاسی ایجاب می‌کند که کارگزاران این نهاد به سادگی و آسانی این سرمایه بزرگ و ارزشمند را با خواست‌های شخصی افراد و چهره‌های سیاسی، چوب حراج نزنند."

روزنامه اطلاعات روز نیز به اعتراضات کاربران شبکه‌های اجتماعی به احضار دو خبرنگار افغان اشاره کرده و نوشته که کاربران شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی در اعتراض عمومی علیه سانسور و اعمال محدودیت‌های غیرقانونی بر کار چهره‌های رسانه‌ای ایفا کردند.

اطلاعات روز می‌نویسد که پررنگ‌شدن نقش جوانان و دانشجویان در مدیریت افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی، یک تحول مثبت در راستای مطالبه حقوق مدنی و سیاسی و اعتراض بر ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی است.

روابط افغانستان و پاکستان

روزنامه افغانستان می‌نویسد که پس از انفجارهای اخیر در کابل، خشم مردم و حکومت افغانستان نسبت به سیاست های پاکستان دوباره تشدید شد.

افغانستان نوشته که تلاش حکومت وحدت ملی برای بهبود روابطش با پاکستان به دنبال این حملات به بن بست خورد.

افغانستان می‌نویسد که تنش در روابط دو طرف به هر دلیلی که باشد؛ بی گمان به نفع دو جانب نخواهد بود و باید مقامات هر دو کشور با پیگیری قضایای مرتبط به مناسبات دو کشور، راهبردهایی را در پیش بگیرند که منافع هر دو کشور در آن لحاظ شود.

روزنامه دولتی انیس نیز می‌نویسد که دولت افغانستان اعلام کرده که از پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد.

انیس افزوده که از گفته‌های اخیر مقامات معلوم می‌شود که کابل دیگر دست از همکاری اسلام آباد شسته است.

روزنامه ماندگار نیز می‌نویسد که شکایت کردن از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی ابزارهای موثری ا‌ست که دولت افغانستان سال‌ها قبل باید آن را مطرح می‌کرد.

ماندگار می‌نویسد که آقای غنی می‌تواند در شرایطی که پرده از روی سیاست‌های پاکستان برافتاده، بر اساس قانون اساسی کشور، به حیث فرمانده کل نیروهای مسلح دست به این اقدام تاریخی بزند.

به باور نویسنده سرمقاله ماندگار، "اگر این فضا فروکش کنـد و پاکستان با سیاست‌های اغوا کننده‌اش بتواند بار دیگر کابل را گول بزند، این فرصت نیز از دست می‌رود و بعدتر این پاکستان خواهد بود که از دولت افغانستان به شورای امنیت شکایت می‌کند."

روزنامه آرمان ملی نیز می‌نویسد که مردم افغانستان آرام آرام پی برده اند که پاکستان دست از مداخله در امور افغانستان بر نمی دارد.

آرمان ملی نوشته که همین بیداری مردم سبب شده که آنها از خرید اموال پاکستانی در افغانستان خودداری کنند.

نویسنده سرمقاله آرمان ملی برای بدیل تجارت با پاکستان، کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین را پیشنهاد کرده است و از دولت خواسته از این تصمیم مردم حمایت کند.