روزنامه‌های کابل؛ یکشنبه ۸ سنبله

Image caption انتخابات ریاست جمهوری گذشته افغانستان با ادعای تقلب‌های گسترده همراه بود

شاه سلطان عاکفی، رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، گفته که این کمیسیون بخشی از پیشنهادهای خود را در آینده نزدیک به حکومت وحدت ملی ارائه خواهد کرد تا راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی آینده هموار شود.

نتایج کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان و تنش بر سر این موضوع مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۸ سنبله/شهریور کابل است.

بن بست اصلاح نظام انتخاباتی

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد به‌نظر می‌رسد که کار کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی هم به بن‌بست رسیده و دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در اعتراض به تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون، استعفا داده‌اند.

۸‌صبح نوشته که اعضای این کمیسیون توسط جناح‌های تشکیل‌دهنده‌ی حکومت وحدت ملی معرفی شده بودند و حالا که نمایندگان یکی از این جناح‌ها جلسات کمیسیون را تحریم کرده، روشن است که تصمیم‌گیری‌های بقیه‌ اعضای کمیسیون مورد توافق کل جناح‌های درون حکومت وحدت ملی نخواهد بود.

۸‌صبح افزوده که اگر رهبران حکومت وحدت ملی، متخصصان بی‌طرف را به این کمیسیون می‌فرستادند، مشکل تا این حد جدی نمی‌شد.

روزنامه جامعه باز نیز می‌نویسد که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کشور پیش از آنکه گره از مشکلات نظام انتخاباتی کشور بگشاید، خود دچار مشکل شد.

جامعه باز افزوده که کارگزارن قدرت و سیاست، منافع خویش را در بحران جست‌وجو می‌کنند؛ ورنه در شرایطی که نهادهای مهم و حیاتی چون مجلس نمایندگان کشور حیثیت قانونی ندارند، نباید در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی کشور، کم‌ترین سهل‌انگاری صورت گیرد.

تنش بر سر اصلاح نظام انتخاباتی

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که تحریم جلسه دیروز کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی توسط دو عضوشان، نشان داد که راه طولانی و دشواری تا اصلاح نظام انتخاباتی در پیش است.

اطلاعات روز نوشته که وابستگی‌های سیاسی، قومی و فساد گسترده در دولت، هر اقدامی را برای اصلاحات و حاکمیت قانون در افغانستان به چالش مواجه کرده است.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه اطلاعات روز، "کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در آغاز کار مرکز تنش‌ها و مداخالات و ملاحظات دو قصر نشین‌ شده و امیدی نیست که اعضای این کمیسیون به خاطر مسئولیت و مأموریت دشوار "اصلاح نظام انتخاباتی" از جانب‌داری‌های سیاسی و قومی دو مقام بلند پایه حکومت وحدت ملی بتوانند عبور کنند."

اصلاحات در کمیسیون انتخابات

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد که در هفته پیش رئیس کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری اعلام کرد که فیصله‌های کمیسیون را نمی‌پذیرد و اعضای کمیسیون را تا شش سال هیچ نهادی نمی‌تواند برکنار سازد.

آرمان ملی افزوده "کسانی که در برابر فیصله‌های کمیسیون نظام انتخاباتی قرار می‌گیرند، احتمالا با سازمان تقلب که مشکلات زیادی را برای مردم و کشور ایجاد کرده است، رابطه دارند و می‌خواهند کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را بی‌اعتبار سازند تا فیصله‌ها و پیشنهادات‌شان در جهت اصلاح نظام انتخاباتی بی‌اثر شود."

آرمان ملی تاکید می‌کند که اگر رئیس و دیگر اعضای بلند پایه نهادهای انتخاباتی برکنار نشوند، هیچگاه اعتبار آن نهادها اعاده نخواهد شد و مردم دیگر با اشتیاق گذشته در انتخابات اشتراک نخواهند کرد.

روزنامه ۲۴ نیز به سخنان تازه رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشاره کرده و می‌نویسد که مسئولیت به بحران رفتن انتخابات گذشته را کی به عهده دارد؟

۲۴ نوشته که بحران انتخابات گذشته سبب شد که مردم اعتماد خود را به انتخابات و نهادهای انتخاباتی از دست بدهند.

نویسنده سرمقاله روزنامه ۲۴ به این باور است که اکنون آقای نورستانی باید برای پاسخگویی در دادگاه حضور می‌داشت و حالا که ندارد این بزرگترین شانس تاریخی است که نصیبش شده است.