روزنامه های کابل؛ دوشنبه ۹ سنبله

کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان پس از یک ماه بررسی، پیشنهاد‌های خود را به حکومت این کشور ارائه کرد.

روزنامه‌های ۹ سنبله/شهریور کابل در سرمقاله‌های امروز خود به پیشنهادات کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان پرداخته اند.

طرح اصلاح نظام انتخاباتی

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که بر مبنای توافق‌نامه سیاسی که حکومت وحدت ملی به اساس آن به میان آمد، رئیس‌جمهوری و رئیس اجرایی، صلاحیت دارند تا طرح کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را تایید یا رد کنند.

۸صبح نوشته که رئیس‌جمهوری و رئیس اجرایی هر دو باید با کارشناسان این طرح را بررسی کنند، آن را به پختگی برسانند و بعد برای عملی کردن آن، دستور صادر کنند و باید مانع برخورد سیاسی با این طرح شوند.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه ۸‌صبح، در پیشنهاد‌های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چند نکته مثبت وجود دارد؛ اختصاص یک کرسی به هندوهای افغان، پیشنهاد نقش به احزاب سیاسی و ترتیب فهرست رای‌دهندگان بر مبنای شناسنامه. بنابر این حکومت باید بدون ضیاع وقت، بررسی این طرح را در دستور کار قرار دهد.

روزنامه آرمان ملی نیز می‌نویسد که نقش دادن به احزاب سیاسی در انتخابات و بلند بردن سهم زنان در شوراهای ولایتی از موارد مناسب پیشنهاد شده در این طرح است.

آرمان ملی نوشته که با تطبیق پیشنهادات این طرح، اعتماد مردم نسبت به نهادهای ملی انتخاباتی اعاده خواهد شد. "اکنون توپ در زمین رئیس جمهوری و رئیس اجرایی است و مردم منتظر اند که حکومت با این بسته پیشنهادی چگونه برخورد می‌نماید."

روزنامه وحدت نیز می‌نویسد که سهم دهی به احزاب در انتخابات، یکی از موارد تخصصی و فنی در اصلاح نظام انتخاباتی است.

وحدت نوشته که یکی از نواقص عمده در سیستم انتخابات افغانستان، حضور پراکنده افراد و نامزدان بود اما سهم دهی به احزاب سبب می‌شود که افغانستان پارلمانی قوی تری داشته باشد و این مشکل حل شود.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه وحدت نیز عملی شدن پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اعتماد از دست رفته انتخابات را در افغانستان دوباره اعاده خواهد کرد.

"اصلاح؛ آری یا نه"

روزنامه جامعه باز می‌نویسد که با توجه به نام "کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی"، تغییر در سیستم انتخابات از صلاحیت‌های این کمیسیون نیست.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه جامعه باز، سیستم انتخاباتی موجود افغانستان مشکلی ندارد اما در نحوه عملی کردن آن به گونه شفاف خلاء هایی وجود دارد.

جامعه باز از سهم دهی به احزاب در انتخابات انتقاد کرده و افزوده که بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در حقیقت برای تغییر نظام است نه اصلاح آن.

جامعه باز افزوده "از ابتدا به نظر می‌رسید اشکال جدی در ترکیب کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی وجود دارد. حالا که بسته پیشنهادی ارائه شده، مشخص می‌شود که اعضای این کمیسیون به جای نمایندگی از مردم افغانستان، از احزاب یا همان کارتل‌های مافیایی قدرت نمایندگی کرده‌اند و به جای اصلاح نظام، بحران دیگری را در افغانستان به وجود خواهند آورد."

اما نویسنده سرمقاله روزنامه ماندگار به این باور است که در بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، مواردی درج شده که می‌تواند برگزاری انتخاباتی شفاف را تضمین کند.

ماندگار نوشته اکنون این امیـدواری وجود دارد که پیشنهادها و فیصله‌هایی که در این بسته انتخاباتی ترتیب شده، در صورت تأیید و اجرایی شدن، صفحه جدیدی را در ساختار نهادهای انتخاباتی و اعتمادبخشی به مردم برای شرکت در انتخابات بگشـاید.

ماندگار افزوده البته هنوز هم به نظر نمی‌رسد که ریاست اجرایی و ریاست‌ جمهوری این کشور، برداشتی یک‌سان درباره این بسته پیشنهادی داشته باشند؛ "اما منافع ملی و انتظاری که مردم از دولت‌مردان خود دارند، این است که از هر نوع سنگ‌اندازی در برابر این بسته پیشنهادی خودداری شود."