پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست ریکا: تلاشی بین‌المللی برای بازسازی افغانستان

نمایندگان ۳۰ کشور و ۴۰ سازمان بین المللی برای ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه ای موسوم به ریکا در کابل هستند. هدف آنها مشارکت برای بازسازی افغانستان است که هنوز زخمهای سالها جنگ و خشونت را بر دوش می کشد. از ایران هم رضا رحمانی فضلی، وزیر کشور به آنجا رفته.

ندا کارگر از کابل گزارش می دهد.