پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار رهبران افغانستان: موج مهاجرت از کشور نگران کننده شده

اوج مهاجرت از افغانستان نگرانی رهبران سیاسی و جهادی را برانگیخته. آنها که در مراسم چهاردهمین سالروز ترور احمدشاه مسعود، فرمانده مقاومت علیه طالبان گردهم آمده بودند، از دولت خواستند با ایجاد امید در دل مردم، مانع مهاجرت‌های رو به افزایش شود. کاوون خموش از کابل گزارش می‌دهد.