پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه پناهجویان افغان؛ از صف پاسپورت تا دویدن به دنبال قاچاقچی انسان

با اینکه قریب به اتفاق مهاجران به اروپا را سوری‌ها تشکیل می‌‍دهند، افغان‌ها در رتبه دوم این موج قرار دارند. موجی که از مقابل اداره گذرنامه کابل آغاز می‌شود. هزاران نفر دیگر هم از همان ابتدا سرنوشت شان را به دست قاچاقچیان انسان می‌سپارند. بسیاری، نبود امنیت و کار را دلیل مهاجرتشان عنوان می‌کنند.

اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد: