صدای شما: پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی

وزارت انرژی و آب افغانستان از پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی ابراز نگرانی کرده است. افزایش جمعیت و تغییر اقلیم عامل کم شدن منابع آبی این کشور عنوان شده ‌است.

در برنامه صدای شما می‌پرسیم که چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم؟ از محله تان بگویید که در گذشته چاه‌ها در چند متر آب می دادند و حالا وضعیت چگونه است؟ اگر کاریزهای تان کم آب و یا خشکیده‌اند، آب آشامیدنی را از کجا تهیه می‌کنید؟ کمبود آب کدام مشکلات صحی، اجتماعی و محیط زیستی را در منطقه تان به بار آورده و خواست شما از دولت چیست؟