ادامه تلاش مهاجران برای رسیدن به اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه تلاش مهاجران برای رسیدن به اروپا

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید کشورهای اروپایی باید فوراً راه حلی جامع برای حل بحران پناهجویان پیدا کنند.

این درخواست در حالی مطرح می شود که تعدادی از کشورهای اروپایی برای مقابله با هجوم پناهجویان، کنترل مرزهایشان را شدیدتر کرده اند. درهمین حال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به لبنان رفته و از یک اردوگاه مهاجران سوری دیدار کرده است.

جزئیات در گزارشی از نجیبه فیروز.