فیضی: خبر ممانعت کرزی از عملیات در لوگر بی‌اساس است

حق نشر عکس 1

ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی ادعاها در این مورد را که آقای کرزی دستور داده بود علیه یک پایگاه طالبان در لوگر عملیات نشود، بی‌اساس خواند.

داوود احمدی، فرمانده پلیس لوگر امروز با اعلام خبر انهدام یک مرکز عملیاتی و آموزشی طالبان در منطقه زرغون‌شهر در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفته بود که در ۱۳ سال گذشته علیه این مرکز هیچ عملیاتی صورت نگرفته بود و مدعی شده بود که براساس سندی که او در دست دارد، حامد کرزی به نیروهای امنیتی دستور داده بود که علیه این مرکز عملیات نکنند.

اما او چند ساعت بعد در گفت‌وگوی دیگری با بی‌بی‌سی گفت که چنین سندی در اختیار ندارد، اما باز هم تاکید کرد که در چند سال گذشته علیه این پایگاه که از کابل فاصله‌ زیادی ندارد، هیچ عملیاتی صورت نگرفته بود.

آقای فیضی به بی‌بی‌سی گفت که اگر آقای کرزی به نیروهای افغان دستور داده بود از حمله به مرکز عملیاتی و آموزشی طالبان در لوگر بپرهیزند، این موضوع در افغانستان پنهان نمی ماند.

او همچنین این سوال را مطرح کرد که اگر چنین مرکز عملیاتی و آموزشی بزرگی وجود داشت، چطور نیروهای آمریکایی یا ناتو متوجه آن نشده بودند؟ چون شمار زیادی از سربازان خارجی جان خود را در ولایت لوگر از دست داده بودند.

آقای فیضی می‌گوید که رئیس جمهور با وجود اینکه در افغانستان فرمانده کل نیروهای مسلح است، مستقیما دستور عملیات یا انجام نشدن عملیات را نمی دهد.

او معتقد است که اگر چنین فرمانی صادر شده بود، نمی توانست ۱۳ سال در کشوری مثل افغانستان پنهان بماند.

به گفته آقای فیضی، اگر رئیس جمهور چنین دستوری صادر کرده بود، قطعا مقامات بلندپایه نهادهای امنیتی و دفاعی از جمله وزارت دفاع، وزارت کشور و اداره امنیت ملی از آن مطلع می شدند.

او گفت:"چگونه این نهادها از این تصمیم رئیس جمهوری حمایت کردند؟"

او گفت که اگر ادعاها در مورد فرمان آقای کرزی درست باشد، وزیران مربوطه می بایست شواهد آن را ارائه کنند.

حق نشر عکس f