پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشکیلات گروه طالبان افغانستان چطور اداره می‌شود؟

در بیست سال اخیر نام یک گروه شبه نظامی مسلح در یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان لرزه بر اندام بسیاری در شرق و غرب جهان انداخته. طالبان نه تنها در زیر ضربات خرد کننده یک ارتش صدوپنجاه هزار نفری از نیروهای ناتو جان به‌در برده بلکه درگیر طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا بوده. حالا این گروه بعد از مرگ مرموز ملا عمر با بحران رهبری روبرو است و همچنان شماری از پرنفوذ‌ترین رهبران این گروه مخالف رهبری ملا اخترمحمد منصور هستند. ولی این تشکیلات مخفی که عامل بزرگترین مشکلات امنیتی در افغانستان خوانده می‌شود، چطور عمل می‌کند و ساختار آن چه شکلی یافته است؟ گزارش داوود قاری‌زاده را ببینید:

طالبان نه تنها در زیر ضربات خرد کننده ارتش صدوپنجاه هزار نفری نیروهای ناتو جان به‌در برده بلکه درگیر طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا بوده.