پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساختار تشکیلاتی طالبان چگونه است

با وجود بروز اختلاف در طالبان در پی انتشار خبر مرگ ملا عمر، حملات این گروه در دو ماه گذشته در نقاط مختلف افغانستان ادامه داشته. اما این حملات و در کل فعالیت‌های طالبان چگونه سازماندهی می‌شود، افراد کلیدی این گروه چه کسانی هستند؟ داوود قاری زاده گزارش می‌دهد.