پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت وحدت ملی؛ دستاوردهای امنیتی بعد از یکسال

سه‌شنبه این هفته دولت وحدت ملی افغانستان یکساله می‌شود و از امروز بی‌بی‌سی فارسی در سلسله گزارش‌هایی، کارنامه این دولت را بررسی می‌کند. وزارت داخله افغانستان گفته با ظهور گروه‌های تروریستی بیشتر، نیروهای امنیتی با تهدیدهای جدی‌تری روبرو شده‌اند. از ابتدای امسال هزاران تن از سربازان افغان در جنگ با تروریسم کشته و زخمی شده‌اند، دولت ولی می‌گوید این نیروها دستاوردهایی هم داشته‌اند. خبرنگار ما ندا کارگر با واحدی از نیروهای گشتزنی در کابل همراه شده است.