پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خروح کارمندان سازمان پزشکان بدون مرز از قندوز

سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده در پی بمباران بیمارستان این سازمان در شهر قندوز، کارمندان اش را از شهر خارج کرده. گفته شده تنها شماری از کارمندان داخلی این نهاد در حال انجام وظیفه در دیگر مراکز بهداشتی شهر قندوز هستند. در بمباران بامداد شنبه، دست کم یازده تن از کارمندان سازمان پزشکان بدون مرز و هفت بیمار کشته شدند. پنتاگون اعلام کرده در باره چگونگی وقوع این حادثه تحقیق می کند.

نداکارگر از کابل گزارش می دهد.