پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختر نوجوان افغان؛ نامزد جایزه صلح بنیاد هلندی حقوق کودک

برای اولین بار دختری نوجوان در افغانستان نامزد جایزه صلح "بنیاد هلندی حقوق کودک" شده. عزیزه رحیمزاده می گوید به دلیل فعالیت هایش برای فراهم کردن فرصت های آموزشی برای دختران خردسال و تهیه آب آشامیدنی برای ساکنان یک اردوگاه مهاجران، نامزد این جایزه شده. در این رقابت، عزیزه با دو نامزد دیگر از لیبریا و پورتوریکو روبروست. زمزمه نیازی خبرنگار بی بی سی در کابل به دیدار عزیزه رحیمزاده رفته و پای صحبت های او نشسته.