گروه طالبان: از قندوز عقب نشینی کردیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروه طالبان: از قندوز عقب نشینی کردیم

گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای تایید کرده اند که آنها شهر قندر را از دست داده اند و جنگجویان آنها به ولسوالی‌های اطراف این شهر عقب نشینی کرده اند. طالبان گفته اند به خاطرجلوگیری از تلفات جنگجویان سلاح‌ها و مهمات شان از قندر عقب نشینی کردند. اما این گروه ادعا کرده که هنگام تصرف قندوز به اهداف شان دست یافته اند. از جمله رهایی ده‌ها زندانی طالبان و به دست آوردن وسایط و تجهیزات جنگی از نیروهای دولتی.

در این مورد صحبتی داشتم با وحید مژده تحلیلکر مسایل طالبان در کابل