غنی جایگاه احمدضیا مسعود را هم‌سطح معاونان رئیس جمهوری تعریف کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان فرمان داده که نهادهای دولتی جایگاه احمدضیا مسعود را در رده‌بندی مقام‌های دولتی "معادل و هم‌سطح" معاونان رئیس جمهوری در نظر گیرند.

آقای غنی پس از آن که سال گذشته به ریاست جمهوری رسید، آقای مسعود را به عنوان نماینده فوق‌العاده خود در امور اصلاحات و حکومت‌داری تعیین کرد، اما صلاحیت‌های او مشخص نبود و دفتری هم برایش تشکیل نشده بود.

حالا رئیس جمهوری در این فرمان هم جایگاه او در تشریفات رسمی دولت، هم صلاحیت‌هایش را مشخص کرده و دستور داده که دفتری برای او تشکیل شود.

در این فرمان آمده که آقای مسعود در این مقام در تشریفات رسمی دولتی جایگاهی معادل معاون رئیس جمهوری خواهد داشت و حقوق و امتیازاتش هم معادل معاون رئیس جمهوری خواهد بود.

فرمان تازه اشرف غنی احمدضیا مسعود را در کنار عبدالرشید دوستم معاون اول و سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری قرار می‌دهد.

براساس ماده شصتم قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهوری تنها دو معاون دارد که همزمان با رئیس جمهوری از سوی رای‌دهندگان انتخاب می‌شوند.

آقای غنی به آقای مسعود صلاحیت داده که در مورد اصلاح و تغییر قوانین و ساختار تشکیلات دولت پیشنهاد ارائه کند و رهبری روند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حکومت را در زمینه اصلاحات و حکومت‌داری به عهده گیرد.

Image caption آقای مسعود اپریل/آوریل گذشته این عکس را با این زیرنویس در صفحه فیسبوکش منتشر کرد و نوشت: 'تا اکنون فردی که در این پست برگزیده خواهد شد مشخص نیست'

آقای مسعود در دور نخست ریاست جمهوری حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان معاون اول رئیس جمهوری بود و در سومین انتخابات ریاست جمهوری به تیم آقای غنی پیوست.

پیش از پیوستن او به تیم آقای غنی، به دلیل این که هیچ سیاست‌مدار برجسته‌ای از قومیت تاجیک در این تیم حضور نداشت، این تیم مورد انتقاد بود.

به همین دلیل، آقای غنی در مبارزات انتخاباتی از آقای مسعود به عنوان ضلع چهارم تیم خود یاد می‌کرد و حضور او را در تیمش تکمیل‌کننده وحدت ملی در آن می‌خواند.

پس از تشکیل حکومت وحدت ملی هم انتقادها در مورد این که تاجیک‌ها در دولت از جایگاه مناسب برخوردار نیستند، هر از گاهی مطرح می‌شد.