پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عبدالله عبدالله : طرح صلح دولت قبلی باعث تقویت طالبان شد

عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان می گوید برنامه صلح دولت قبلی باعث تقویت گروه طالبان شد. آقای عبدالله که در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت در مورد صلح خیال پردازی شده و باید واقع بینانه با آن برخورد کرد. او همچنین گفت دولت افغانستان باید در زمینه صلح از موضع قدرت صحبت کند.

واسع سروش از کابل گزارش می دهد.