پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایتی هنری از آوارگی و مهاجرت؛ کنسرت مرتبط با پناهجویان در کابل

در کابل کنسرتی ویژه مهاجرت برگزار شده تا خوبی ها و بدی های این پدیده را حکایت کند. شکیب مصدق، خواننده افغان، در این کنسرت از آلبوم خود رونمایی کرد که آلان نام دارد؛ به یاد کودک مهاجر سوری که در آب های مدیترانه نرسیده به مقصدغرق شد.کاوون خموش هم به این کنسرت رفته است.