شاهد عینی: نصرت فتح علی‌خان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: نصرت فتح علی‌خان

در آغاز سال‌های ۱۹۸۰ میلادی، نصرت فتح علی‌خان آواز خوان از شهرت جهانی برخوردار شد.

نصرت در آغاز تنها قوالی‌خوانی پرشور بود، اما بعدها تجربه‌های موفقی در سبک‌های مختلف موسیقی ارایه کرد.

شومیلا جعفری، در بریتانیا با یکی از کسانی صحبت کرده است که در به شهرت رساندن صدای نصرت فتح علی‌خان به جهان کمک کرد.

برگردان این برنامه‌ی شاهد عینی را با ارایه‌ی مینه بکتاش و سهراب سیرت بشنوید.