پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ملا نیازی: در صورت خروج نیروهای خارجی صلح می کنیم

شماری از افراد متعلق به گروه انشعابی طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول در یکی از مناطق ولایت هرات گردهمایی برگزار کردند و اعلام داشتند که در صورت خروج کامل نیرو های خارجی از افغانستان حاضر اند با تمامی جناح های افغانی صلح کنند .

گفتگوی محب مدثر با ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان در مورد تفاوت های سیاست ها ی آنها نسبت به گروه تحت رهبری ملا اختر منصور.