پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: تولد سازمان ملل متحد

در اکتوبر ۱۹۴۵ میلادی، بنیاد منشور سازمان ملل متحد از سوی چندین کشور، به این امید گذاشته شد که تضمین شود جهان یک بار دیگر با جنگ جهانی روبرو نخواهد شد.

در شروع همان سال هزاران نماینده از کشورهای مختلف جهان نشستی در سان فرانسسکو، در ایالات متحده‌ امریکا برگزار کردند تا منشور این سازمان را تهیه کنند.

در شاهد عینی این هفته، که سهراب سیرت آن را ارائه می‌کند، در کنار پرداختن به چگونگی تشکیل سازمان ملل متحد، اظهارات افرادی را داریم که در همان سال اول در این سازمان کار می‌کردند.