بیلتون، آوازخوان معروف افغانستان درگذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیلتون، آوازخوان معروف افغانستان درگذشت

مؤمن‌خان بیلتون لوگری، یکی از محلی‌‎خوانان معروف افغانستان، روز دوشنبه ۱۸ عقرب ۱۳۹۴ خورشیدی درگذشت. اعضای خانوادۀ آقای بیلتون می‌گویند که او بر اثر بیمار‌یی که از چندی پیش دچارش شده بود، در شفاخانه‌یی در کابل چشم از جهان پوشید.

بیلتون ۹۵ سال پیش در منطقه خورد‌کابل معروف به چکری، واقع جنوب شهر کابل به دنیا آمد و همانجا بزرگ شد

صفی‌الله امین‌زاده خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل نگاهی کرده به زندگی نامه این هنرمند افغان.