ادامه تجمع معترضان در دروازه‌های ورودی ارگ ریاست جمهوری

با ادامه تجمع معترضان در دروازه‌های ورودی ارگ ریاست جمهوری، هیاتی از جانب دولت مشغول مذاکره با تظاهرکنندگان است.

شاهدان عینی می‌گویند که صدها معترض وارد محوطه اداره امور، که در کنار ارگ ریاست جمهوری قرار دارد، شده‌اند.

آنها می‌افزایند بعد از اینکه از داخل ارگ ریاست جمهوری یک هیات "پایین رتبه" برای مذاکره با تظاهرکنندگان بیرون آمد، تظاهرکنندگان خشم‌گین شده، در حالیکه جنازه ها را با خود حمل می‌کردند وارد محوطه اداره امور شدند.

گفته می‌شود که نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن معترضان شلیک هوایی کردند.

شماری از معترضان که از دیوارهای ورودی اداره امور می‌خواستند بالا بروند، افتاده‌اند و گفته می‌شود حداقل دو تن از آنها مجروح شده‌اند.