پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماراتن خیریه کابل، برای مبارزه با تالاسمی

در کابل، یک ماراتن خیریه ۲۴ ساعته برگزار شد. این ماراتن را شهروندان کابل و کارمندان سازمان های خیریه غربی، برای کمک مالی به دو خواهر افغان مبتلا به تالاسمی برگزار کردند. این برنامه به خاطر نگرانی های امنیتی داخل محوطه یک نهاد حافظت شده امنیتی برگزار شد. واسع سروش از کابل گزارش می دهد