پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صلح ایرلند و نقش رهبران در پیشبرد مذاکرات؛ دورنمایی برای افغانستان

ایرلند شمالی کشوریست در غرب بریتانیا که دست کم سه دهه جنگ با جدایی‌طلبی را پشت سر گذاشته است. این جنگ با امضای توافق صلح بین بریتانیا و طرف های درگیر در ایرلند شمالی پایان یافت. مذاکره کننده اصلی دولت بریتانیا می گوید برای دستیابی به صلح، طرفین منازعه، نیازمند رهبرانی قوی و مصمم هستند.

داوود قاری زاده گزارش می دهد.