شیرجان احمدزی: من از 'امتیاز مرد بودن' بهره بردم

من در جایی متولد و بزرگ شده‌ام که علاقه‌ زیادی به داشتن فرزند پسر در آن وجود دارد، خانواده‌ها آن را به فال نیک می‌گیرند و نعمتی پنداشته می‌شود که خداوند نصیب خانواده کرده است.

من فکر می‌کنم این چیزی است که ما افغان‌ها از همه گروه‌های قومی و مذهبی به صورت سنتی به آن معتقد هستیم.

حالا به این موضوع فکر می‌کنم که اگر زن بودم، آیا واقعا می‌توانستم دست‌آوردهایی را که تا حال داشته‌ام، به دست بیاورم و آیا می‌توانستم کسی باشم که حالا هستم؟

فکر نمی‌کنم پاسخم به این سوال‌ها مثبت باشد؛ زیرا به نظرم جنسیت من نقش مهمی در موفقیت‎ها و دست یافتن به فرصت‌ها برایم داشته است.

بدین باورم که در مقایسه با اعضای زن خانواده نزدیک و بستگان دورم، من از 'امتیاز مرد بودن' بهره بردم؛ آینده من مهم‌تر پنداشته می‌شد، زیرا انتظار از من این بود که قسمت اعظم مسئولیت‌های خانوادگی را به عهده بگیرم، در حالی که زنان خانواده من بخشی از مسئولیت‌های شوهرانشان به شمار می‌رفتند.

فشار نان‌آور بودن و مسئولیت رهبری خانواده پیامدهای خاص خودش را برایم داشته است.

از سوی دیگر باور نداشتن به توانایی زنان برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌ آینده، به صورت ذاتی تلاش‌ها برای نیرومند ساختن و نقش رهبری دادن به آنها را تضعیف می‌کند.

اگر به نقش‌های متفاوت جنسیتی در سطح جامعه افغانستان نگاهی تئوریک بیاندازیم، این برداشت سنتی حاکم است که مردان برتر و قوی‌ترند، کمتر در معرض احساسات قرار دارند و از زنان عاقل‌تر اند و بدین ترتیب این راز گشوده می‌شود که چرا اعضای مرد در خانواده‌های ما امتیاز بیشتر به دست می‌آورند.

اما این به هیچ صورت به آن معنی نیست که مردان نباید گریه کنند یا احساسات نداشته باشند یا زنان نمی‌توانند قوی باشند یا کاری را انجام دهند که مردان انجام می‌دهند.

من زنان زیادی را در جامعه خود دیده‌ام که مانند مردان هر نوع توانایی رهبری را داشته‌اند اما تعریف سنتی در مورد نقش‌‌ها و مسئولیت‌های جنسیتی، محدودیت‌هایی به مراتب بیشتر را نسبت به مردان در برابر آنها قرار داده است.

اگر من زن بودم، نمی‌توانستم آزادانه آموزش خود را دنبال کنم و موقعیت کنونی را برای خود و خانواده‌ام ایجاد کنم. در آن صورت من مسئولیت مرد و خانواده دیگری به شمار می‌رفتم و توانایی‌ها و مهارت‌هایم به سادگی می‌توانست نادیده گرفته شود.

صادقانه باید بگویم با توجه به اینکه در محیط و جامعه‌ای بزرگ شده‌ام که مردان در آن برتر پنداشته می‌شوند، هنوز شاید در جایی از احساسات درونی خود به مردان برتری قایل باشم اما بچه‌هایم که در محیط متفاوتی بزرگ می‌شوند، شاید نگاه متعادل‌تر و واقعبینانه‌تری به این دیدگاه داشته باشند که زنان هم می‌توانند مثل مردان قدرتمند باشند و مثل آنها دست‌آورد داشته باشند.

______________________________________________________________

بی‌بی‌سی فارسی مانند سالهای گذشته، امسال هم صفحه ویژه‌ای درباره زنان خواهد داشت با عنوان ۱۰۰ زن. به همین مناسبت از زنان موفق جامعه خواسته‌ایم که مطلبی کوتاه با این عنوان برای‌مان بنویسند: اگر زن نبودم؛ یادداشتی درباره خودشان و اینکه با توجه به جایگاه اجتماعی که اکنون دارند که شاید به دلیل زن بودن برای رسیدن به هدفشان دشواری‌های فراوانی را پشت سرگذاشته که احتمالا همکاران مردشان کاملا از این مشکلات به دور بودند، اگر زن نبودند در چه موقعیتی قرار داشتند.