پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خواننده افغان برای مبارزه با فروش دختران می خواند

خواننده رپ افغان، سونیتا علیزاده ۱۷ سال بیشتر ندارد اما دوبار در زندگیش مهاجرت کرده. اول به ایران و بعد به آمریکا. در مدت زمان کوتاهی که به آنجا رفته در کمپین ها علیه ازدواج زودهنگام دختران فعال بوده. ترانه دخترفروشی سونیتا علیزاده سروصدای زیادی کرده. او مهمان برنامه صد زن بی بی سی بود. آناهیتا شمس پای حرفهایش نشست: