صدای شما: عوامل فساد در نهاد‌های امنیتی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: عوامل فساد در نهاد‌های امنیتی افغانستان

دیدبان شفافیت افغانستان با تایید گزارش اداره شفافیت بین‌المللی، فساد اداری را از عوامل اساسی ناامنی در افغانستان می‌خواند.

اکرام افضلی از مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان در یک نشست روز گذشته ۱۱ قوس گفت که گزارش اداره شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان در مدیریت مالی در نهادهای امنیتی کاملا ناکام بوده و با وجود نظارت‌های خارجی، شفافیت در بخش تدارکات این نهادها وجود ندارد.

به گفته وی، فساد گسترده در سکتور دفاعی افغانستان تاثیرات منفی بالای امنیت این کشور داشته و باعث افزایش فاصله بین مردم و حکومت شده است.

این نهاد هشدار می‌دهد که اگر با فساد در نهادهای امنیتی به صورت جدی مبارزه نشود، این نهاد‌ها از هم خواهند پاشید.

نظر شما چیست؟ ادامه فساد در نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان چه پیآمدهای خواهد داشت؟